HAKKIMIZDA

Sermayesinin tamamı Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ait olan ve İstanbul merkezli olarak hizmet veren Trakya Yatırım Holding A.Ş.’nin esas amacı kurulmuş veya kurulacak her türlü yerli veya yabancı şirketler ile diğer teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılarak, aynı yönetim ve iç denetim ilkelerine bağlı şekilde bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde çözmek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi anlamında finans denetimi ve şirketlerin yönetimlerinin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımlarının güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunmaktır. Şirket’in kuruluşu 24.05.2000 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

YÖNETİM KURULU

ORTAKLIK YAPISI

Şirketimiz sermayesinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye ait olan % 34,65 oranında ve 47.475.589,55 TL nominal tutardaki paylar 27 Ekim 2017 tarihinde ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye ait olan % 0,003 oranında ve 4.000 TL nominal tutardaki paylar 31 Ekim 2017 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Bahse konu pay alımları sonrası Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu pay oranı %65,35'ten %100,00'a yükselmiştir.

İŞTİRAKLERİMİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ